TEOMAN MUTLU

TEOMAN MUTLU

İŞ HAYATINDA SAMİMİ NİYET NEDEN ÖNEMLİ?

İş ve sosyal hayatta samimi iletişim ve ilişki yönetimi ile kişisel yaşamımıza bir canlılık ve yakınlık geldiği yadsınamaz bir gerçektir. Samimi niyet ve ilişkilerimiz sonuçta aşinalık, güven, anlayış ve yakınlığa yol açar. İletişimde bulunduğumuz tüm taraflar için pozitif faydaların en üst düzeye çıktığını ve daha sağlıklı ve uyumlu planları bu şekilde inşa ederiz. Bu şekilde sergilediğimiz doğru tavır ve davranışlar kurduğumuz samimi işbirliklerini ve bilgi paylaşımını olumlu yönde etkiler. Hemen her konuda oluşan bu etkileşimle bir iyileşme beklentisi mümkün olur. İçgüdüler, nefis, doymak bilmeyen ego sürekli kendi çıkarına yönelik istekler içindedir. Kendisi için istediğini bir başkası için isteyen insan sayısı oldukça azdır. Bu rekabete benzeyen yaşam tarzı en yakın olduklarımızla bile anlaşamayan mutsuz bir insana dönüştürür bizi.

TEOMAN MUTLU

Empati yapmaktan kaçınır hayatı bir yarış gibi yaşamaya başlarız. Nihayetinde iyi niyetimizi de kaybetmeye başlarız. Samimi İyi niyet insanları birbirine bağlayan en birincil ögedir. Büyük önderimiz ATATÜRK “Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyeti açıklamak mümkün değildir. O gözlerden ve çehrelerden anlaşılır” derken konuyu kısa ve öz ne kadar güzel açıklamış. Sonuç olarak, samimi niyetle kurulan güçlü bilgi entegrasyonu ve rekabet yerine işbirliği duygusu “kazan kazan kazan” üçlemesini ortaya koyar.


Multidisiplinerlik bir şirkette birbirinden farklı birim ve bölümlerin birbirleri ile tamamlayıcılıkla ve uyumla çalışası anlamındadır. Bu şekilde bilgi ve yenilik konusunda çoğulculuğun desteklendiği bir şirket kültürü oluşabilecektir. Çok disiplinli yaklaşımı, zorlukları tipik sınırların dışında yeniden çerçevelemek ve karmaşık durumlara ilişkin yeni bilgilere dayalı çözümlere ulaşmak için çeşitli disiplinlerden uygun şekilde toplamayı gerektirdiği için önemlidir. Tipik olarak, çok disiplinli ekiplerin yenilikçi çözümler için kapsamlı çözümler belirlemesi, oluşturması ve geliştirmesi gerekir. Pratik işbirliği ile ekibin sorunları çözmede ve etkili bir şekilde iletişim kurmada yardımcı olur. Her ekip üyesinin karar verme sürecine katılımı genellikle daha iyi kararlarla sonuçlanır. Hem Türkiye’de ve hem de ABD’de TSM BRANDS çatışı altında çalışan çevik ekibi ve firmaya değer katan danışmanları ile birden fazla disiplinde bilgi ve operasyonel uzmanlığa sahip başarılı bir firma olmaktadır. Ürün ve hizmetlerin üretilmesi ve yaratılması, dağıtılması oldukça seçici müşterileri taleplerinin karşılanması başarılabilmektedir. İşte bu TSM BRANDS ailesidir!

TEOMAN MUTLU, kardeşi ile birlikte kurduğu iş modelinin Türkiye’nin içinde bulunduğu belirsizlik dönemlerinde daha fazla özel bir değere sahip olduğunu öne sürmektedir. Temelde farklı rekabet yaklaşımları gerektiren ekonomik, yasal veya teknik değişiklikler gibi şokların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir diye düşünmektedir. Özellikle kurulan esnek ve çevik yönetim şekli ile ürün veya süreçlerin rakiplerin taktikleri birleştiğinde ve sürdürülebilir avantaj elde etmenin zor olduğu durumlarda, firmanın zorlu rekabetten kazançlı çıkabileceğini ve hatta çıktığını iddia etmektedir. Bu noktada, firmanın stratejik sürdürülebilir kalkınma tasarımının dokuz iş modelini içeren KANVAS’ın bileşeninin her birine önem verdiğini vurgulamaktadır. Kriz zamanlarında, firmaların mevcut bir firmayı yeniden organize etmek için gerekli dramatik önlemler konusunda fikir birliğine varması genellikle daha kolay olduğuna inanmaktadır. Stratejik sürdürülebilir kalkınma tasarımı ve İş Modeli Kanvas yönteminin, sürdürülebilirliğe yönelik sağlam ve sistematik bir iş modeli yaklaşımının olduğunu öne sürmektedir. Kanvas İş Modeli, Alex Osterwalder tarafından geliştirilmiş ve Eric Ries'in önderlik ettiği “Yalın Girişimcilik” akımında kendine çok önemli yer edinmiş bir İş Planı hazırlama aracıdır. Çok basit olması ve her şeyi bir arada görmeye imkan tanıması kullanılabilirliğine büyük katkılar sağlamaktadır. TSM BRANDS’ın sürdürülebilirlik, ister yeni bir işe başlıyor ister mevcut bir işi yeniden tasarlamaya çalışıyor olsun, ticari girişimleri ile operasyonel gücü entegre edildiğinde fark yaratmaktadır. Sonuç olarak, TSM BRANDS ve Kanvas İş Modeli yöntemi oldukça bilimsel bir yaklaşımın izlenmesi gelecek başarıları şimdiden garanti etmektedir.

Teoman MUTLU, ürün çeşitliliğini ve bu ürünlerin başta kalite olmak üzere tüm teknik süreçlerin ne ölçüde standart ve güvenli olduğu konusunu “başarı için kritik noktalar” olarak değerlendirmektedir. Dolayısıyla kalite veya standart sonuç alınmasının TSM BRANDS’ın olmazsa olmaz başarı kriteri olduğunu sürekli vurgulamaktadır. Teoman MUTLU, etkili sosyal kişiliği ile ve çalışmalarını gerçekleştirirken mutlaka çevresi ile her konuda işbirliği ve fikir alışverişi yapmayı ihmal etmemektedir. İş ekosistemindeki çeşitli kuruluşlar arasındaki artan temasın, karşılıklı yarar sağlayan etkileşimlerle sonuçlanan çoğaltıcı etkiler üretebileceğini inanmaktadır. Sonuç olarak, ürün çeşitliliği, standart üretim ve düzenli kurulan network TSM BRANDS’ın başarılı olmasında etkilidir.

TSM BRANDS 1998 yılında sağlık, güzellik ve kozmetik alanında ünlü özel markalara üretim yapmak üzere kurulan lider bir firmadır. Kendine özgü şirket kültürü, güçlü ekonomisi ve küresel pazar stratejisi nedeniyle Türkiye’den Amerika Birleşik Devletlerine başarılı ihracat yapan ödüllü firmalarından birisidir. TSM BRANDS her gecen gün gücünü arttırarak ve yeni yatırımlar yaparak müşteriler nezdinde olumlu etkisini güçlendirmektedir. Firma başarısı için hayati önem taşıyan önemli bir diğer konu ise, tüketicilerin karşılanmamış ihtiyaçları belirleme ve tüketicilere yenilikçi ürün ve hizmetler sunma öngörüsü ve inisiyatifidir. Başarılı ilişkiler kuran Teoman Mutlu ve kardeşi Serkan Mutlu risk alan ve aldıkları risklerden başarı ile çıkan ve bu nedenle de ödüllendirilen iş insanlarıdır. Mutlu kardeşler girişimcilik ruhu, bilgi ve yetenekleri ile çoğunlukla yeni ürünler, hizmetler ve iş yöntemleri sunmalarıyla tanınırlar. Firma paydaşlarıyla olan sosyal ilişkilerine bağlı olarak yarattıkları iş fırsatları ile oluşan be pozitif etkileşiminin büyüdüğü bir süreç ilerlemektedir.